View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. รับสมัคร พนักงานขับรถขนส่ง 1 อัตรา บ.เอส.ไอ.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 2. รับสมัคร Field Coordinator 2 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 3. รับสมัคร พนักงานควบคุมปากโม่ 1 อัตรา วุฒิฯ ปวช. บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
 4. รับสมัคร พนักงานขับรถสิบล้อหน้าผา 3 อัตรา วุฒิฯ ปวช. บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
 5. รับสมัคร วิศวกรเหมืองแร่ 1 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
 6. รับสมัคร พนักงานขับรถพ่วงวิ่งนอก จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวช. บริษัท ศิลาสามยอด
 7. รับสมัคร เลขานุการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ปวส. บริษัท ศิลาสามยอด
 8. รับสมัคร พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส. บริษัท ศิลาสามยอด
 9. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ จำนวน 3 อัตรา บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม
 10. รับสมัคร IT Staff จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์
 11. รับสมัคร ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลลำพูน
 12. รับสมัคร ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา โรงงานลังไม้พินิจ
 13. รับสมัคร พนักงานควบคุมวัตถุดิบชาย จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ม.6 ขึ้นไป
 14. รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซุปเปอร์ริช จำกัด
 15. รับสมัคร IT STAFF จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 16. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด(ภาคเหนือ) จำกัด
 17. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด(ภาคเหนือ) จำกัด
 18. รับสมัคร ASST. MGR. OF ENGINEERING DEPARTMENT บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
 19. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด(ภาคเหนือ) จำกัด
 20. รับสมัคร Assistant Manager of General Management Department 1 อัตรา
 21. รับสมัคร Safety Officer จำนวน 1 อัตรา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
 22. รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด(ภาคเหนือ) จำกัด
 23. โรงพยาบาลลำพูน รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา วุฒิฯ ม.3
 24. ฝ้ายเพชร รับสมัคร รับงานเย็บไปทำที่บ้าน จำนวน ไม่จำกัด วุฒิฯ ไม่จำกัด
 25. ฝ้ายเพชร รับสมัคร ช่างเย็บผ้าประจำร้าน จำนวน 5 อัตรา วุฒิฯ ไม่จำกัด
 26. รับสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 27. รับสมัคร ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor) จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 28. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 29. รับสมัคร แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา โรงแรมลำพูนวิล
 30. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 31. รับสมัคร ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ปวช.-ปวส.
 32. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานและจัดซื้อ จำนวน 2 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 33. รับสมัคร จป.ระดับบริหารและหัวหน้างาน จำนวน 2 อัตรา หจก.นพดล เฟอร์นิเจอร์ (ลำพูน)
 34. รับสมัคร Store Control จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 35. รับสมัคร เลขานุการ (ด่วนมาก) จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 36. รับสมัคร พนักงานขาย วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี บริษัท โมวิก อินเตอร์เทรด(ภาคเหนือ) จำกัด
 37. รับสมัคร พนักงานขาย จำนวน 1 อัตรา สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 38. รับสมัคร พนักงานแคชเชียร์ จำนวน 1 อัตรา สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 39. รับสมัคร พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 40. รับสมัคร พนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 41. รับสมัคร พนักงานจัดเรียงสินค้าซุปเปอร์ จำนวน 1 อัตรา สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า
 42. รับสมัคร Supervisor แผนกชุดดำน้ำ จำนวน 3 อัตรา วุฒิฯ ม.6-ป.ตรี
 43. รับสมัคร ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.ขึ้นไป
 44. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ พรบ. จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.ขึ้นไป
 45. รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.ขึ้นไป
 46. รับสมัคร ช่าง CNC. จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวช.-ปวส.
 47. รับสมัคร ช่างกลึง จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวช.-ปวส.
 48. รับสมัคร ช่างเจียร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิฯ ปวช.-ปวส. บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง
 49. รับสมัคร Engineer จำนวน 5 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
 50. รับสมัคร Production Control จำนวน 5 อัตรา วุฒิฯ ป.ตรี
Display Pagerank