View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น
 2. วิศวกรการผลิต (Production Engineering) 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 3. วิศวกรฝ่ายควบคุม (Control Engineer) 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 4. ช่างเทคนิคด้านพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 5. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 6. Technical control Supervisor 1 อัตรา บริษัท พี แอนด์ เจ อิควิปเม้นท์ เซอร์วิส
 7. พนักงานขับรถ 1 อัตรา เทศบาลตำบลเวียงยอง
 8. ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ หลายอัตรา โรงเรียนใบบุญลำพูน
 9. ครูพี่เลี้ยง หลายอัตรา โรงเรียนใบบุญลำพูน
 10. ครูประจำชั้นระดับอนุบาล หลายอัตรา โรงเรียนใบบุญลำพูน
 11. Warehouse Supervisor 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 12. Accounting Receivable 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 13. Test Engineer 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 14. BOI & Import - Export Officer 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 15. Cost Accountant 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 16. Product Engineer 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 17. Maintenance Facility 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 18. Measurement Technician 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 19. พนักงาน แผนก Store 1 อัตรา บริษัท พลอยภัค จำกัด
 20. พนักงานธุรการ 2 อัตรา บริษัท พลอยภัค จำกัด
 21. ผู้ช่วยช่างประดับยนต์ 1 อัตรา บริษัท สยามนิสสันลำพูน จำกัด
 22. พนักงานจัดเรียง แผนกสินค้าอุปโภค,แผนกสินค้าอาหารแห้ง 5 อัตรา แม็คโคร ลำพูน
 23. พนักงานช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร ลำพูน
 24. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์/ Cashier 2 อัตรา ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร ลำพูน
 25. ผู้จัดการแผนกอาหารสด (ปลาและซีฟู้ดส์) 1 อัตรา ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร ลำพูน
 26. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) 2 อัตรา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 27. HR Manager 1 อัตรา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 28. พนักงานตรวจสอบคุณภาพมันฝรั่ง 1 อัตรา บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 29. พนักงานบันทึกข้อมูลประจำจุดรับซื้อมันฝรั่ง 1 อัตรา วุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
 30. พนักงานบัญชี 1 อัตรา บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 31. ช่างเชื่อม (อาร์กอน) 3 อัตรา หจก.อัพเพอร์ท๊อปเอนเทอร์ไพร์ส
 32. ช่างเชื่อมไฟฟ้า 2 อัตรา หจก.อัพเพอร์ท๊อปเอนเทอร์ไพร์ส
 33. พนักงานรายวัน (ยกของและตรวจเช็คสินค้า) 14 อัตรา บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ปทท.)
 34. พนักงานยกของและรับ-ส่งสินค้า 2 อัตรา บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ปทท.) จำกัด
 35. พนักงานบริการลูกค้า ส่วนบริการงานขาเข้า 1 อัตรา บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ปทท.)
 36. พนักงานขับรถ 1 อัตรา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
 37. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด
 38. รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 39. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการอบเมล็ดพันธุ์ 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 40. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 41. รับสมัคร พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 อัตรา บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด
 42. รับสมัคร พนักงานซ่อมบำรุง 3 อัตรา บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด
 43. รับสมัคร พนักงานจัดส่งสินค้า หลายอัตรา บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด
 44. รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด
 45. รับสมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการคลุกยาและบรรจุสินค้า 1 อัตรา วุฒิฯ ปวส.-ป.ตรี
 46. รับสมัคร ช่างยนต์ หลายอัตรา บริษัท เจริญมอเตอร์ เชฟโรเลต จำกัด(ลำพูน)
 47. รับสมัคร ที่ปรึกษาการขาย หลายอัตรา บริษัท เจริญมอเตอร์ เชฟโรเลต จำกัด(ลำพูน)
 48. รับสมัคร Lab Leader 1 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 49. รับสมัคร เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 50. รับสมัคร พนักงานรายวันทั่วไป 1 อัตรา บ.เอส.ไอ.พี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Display Pagerank