View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. ASST. MGR. OF ENGINEERING DEPARTMENT 1 อัตรา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
 2. Safety Officer 1 อัตรา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จำกัด
 3. Assistant Manager of General Management Department 1 อัตรา บริษัท ไทย เอช.เค.ดี
 4. ด่วน!! ช่างเทคนิค 1 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 5. เจ้าหน้าที่ประจำแผนก Standization 1 อัตรา บริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ปทท.) จำกัด
 6. เจัาหน้าที่โสต/ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 7. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance) 6 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนเมกิ
 8. ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย (อนุบาล) 2 อัตรา โรงเรียนมงคลวิทยา
 9. ครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษา 2 อัตรา โรงเรียนมงคลวิทยา
 10. ครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนมงคลวิทยา
 11. ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนมงคลวิทยา
 12. พนักงานจำนวนมาก บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (สาขาลำพูน)
 13. Tool grinding Technicain 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 14. พนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
 15. ผ่ายขายทางโทรศัพท์ จำนวน 3 อัตรา ร้านพัทธนันท์ คอมพิวเตอร์
 16. ผ่ายบัญชี1 อัตรา - สต๊อคสินค้า 1 อัตรา ร้านพัทธนันท์ คอมพิวเตอร์
 17. พนักงาน Sample 1 อัตรา บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท์ จำกัด
 18. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา ศิริศิลป์
 19. พนักงานบัญชี/ธุรการ 1 อัตรา หจก.คำธาราการ์ลิค แอนด์ โพรเซสฟูดส์
 20. พนักงานสโตร์ 1 อัตรา หจก.คำธาราการ์ลิค แอนด์ โพรเซสฟูดส์
 21. พนักงานช่างเชื่อม 3 อัตรา บริษัท นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี่ จำกัด
 22. พนักงานเปล 1 อัตรา โรงพยาบาลลำพูน
 23. PRODUCTION SUPERVISOR 1 อัตรา บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 24. รับสมัครคนพิการ ประจำฝ่ายผลิต 2 อัตรา บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 25. Technical Purchasing Engineer 1 อัตรา บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 26. Human Resources Manager 1 อัตรา บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 27. พนักงานรายวัน ฝ่ายประกอบ หลายอัตรา บริษัทเบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 28. พนักงานขับรถ (พนักงานประจำรายเดือน) 2 อัตรา บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จำกัด
 29. วิศวกรการผลิต (Production Engineering) 3 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 30. ช่างเทคนิค (ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต) 1 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น
 31. พนักงานต้อนรับ 2 อัตรา โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท
 32. กุ๊กทำอาหาร 2 อัตรา โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท
 33. พนักงานประจำฝ่ายผลิต 500 อัตรา บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
 34. Real Estate Manager (ผู้จัดการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์) 1 อัตรา
 35. Real Estate Agent (เจ้าหน้าที่ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์) หลายอัตรา
 36. พนักงานขับรถ 1 อัตรา บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 37. พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกจัดส่ง) 2 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 38. พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกแกะไส้) 2 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 39. พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกลูกฟูก) 5 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 40. พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกเครื่องพิมพ์) 10 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 41. CAD Machanical 1 อัตรา บริษัท คูม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 42. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ 1 อัตรา บริษัท คูม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 43. เลขานุการ 1 อัตรา บริษัท คูม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 44. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา บริษัท คูม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 45. QA Supervisor 1 อัตรา บริษัท พี แอนด์ เจ อิควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
 46. ช่างเชื่อม 1 อัตรา บริษัท พี แอนด์ เจ อิควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
 47. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
 48. เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ 1 อัตรา บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
 49. พนักงานเย็บ 20 อัตรา บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
 50. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ 1 อัตรา บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
Display Pagerank