View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. Chief of Cost Accounting Section 1 อัตรา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
 2. พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Diecast 5 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์
 3. พนักงานขายประจำตู้ไก่ย่าง อ.ป่าซาง/ อ.เมือง 4 อัตรา ร้านไก่ย่าง 5 ดาว
 4. คนสวน 10 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 5. พนักงานแม่บ้าน 4 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 6. พนักงานยกกระเป๋า 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 7. พนักงานกรีนฟี 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 8. พนักงานต้อนรับ(Night Audit) 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 9. ธุรการสนาม 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 10. พนักงานบัญชีรายได้ 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 11. ผู้จัดการสนาม 1 อัตรา กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
 12. พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวนมาก บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
 13. Engineer 5 อัตรา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
 14. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 1 อัตรา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
 15. พนักงานยกของประจำห้องสต๊อก 1 อัตรา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
 16. พนังงานขายทางโทรศัพท์/ลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา ร้านพัทธนันท์ คอมพิวเตอร์
 17. ธุรการทั่วไป 2 อัตรา ร้านพัทธนันท์ คอมพิวเตอร์
 18. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 19. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 3 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 20. เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 21. วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง 2 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 22. วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ 6 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 23. วิศวกรแผนกผลิต 18 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 24. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 25. ผู้จัดการแผนกผลิต 2 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 26. พนักงานคลังสินค้า รับจำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 27. พนักงานฝ่ายผลิตผู้พิการ รับจำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 28. คนสวน 2 อัตรา บ้านสวนกนกกานต์
 29. พนักงานกะกลางคืน 2 อัตรา บ้านสวนกนกกานต์
 30. แม่ครัว,แม่บ้าน 3 อัตรา บ้านสวนกนกกานต์
 31. ชาวลำพูนคลับขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
 32. Production Engineer บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์)จำกัด
 33. Electrical Engineer 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 34. พนักงานฝ่ายผลิต 5 อัตรา บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
 35. พนักงานห้องวิเคราะห์คุณภาพ 1 อัตรา บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
 36. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
 37. บัญชี สต๊อกสินค้า 1 อัตรา หจก.นอธเวิดเชฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย
 38. พนักงานประจำสาขาลำพูน 1 อัตรา บริษัท นิ่มซี่เส็งรถยก จำกัด (สาขาลำพูน)
 39. พนักงานบริหารฐานข้อมูล ALC 1 อัตรา แม็คโครสาขาลำพูน
 40. ผู้จัดการแผนกอาหารสด (ปลาและซีฟู้ดส์) 1 อัตรา แม็คโครสาขาลำพูน
 41. พนักงานตัดเศษด้าย 10 อัตรา บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 42. พนักงานแพ็ค 5 อัตรา บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 43. พนักงานตัดลูกไม้ 10 อัตรา บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 44. พนักงานเย็บ 200 อัตรา บริษัท อินทิเมทแฟชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 45. เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
 46. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 1 อัตรา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 47. พนักงานเสิร์ฟ-ห้องอาหาร 2 อัตรา โรงแรมลำพูนวิล
 48. กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก 2 อัตรา ร้านลำพูนธุรกิจ
 49. รับคนพิการเข้าทำงาน หลายอัตรา บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์)จำกัด
 50. Process Engineer 3 อัตรา บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์)จำกัด
Display Pagerank