View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. SQA Engineer 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 2. Process Engineer 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 3. QA Engineer 1 อัตรา บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
 4. ช่าง LATHE 3 อัตรา หจก.โปรดักท์ แมชชีน แมนทาแน้น
 5. ช่าง AUTO LATHE 1 อัตรา หจก.โปรดักท์ แมชชีน แมนทาแน้น
 6. ครูประจำชั้น 2 อัตรา โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
 7. ช่างมิลลิ่ง หลายอัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซีดีซายด์ แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์
 8. พนักงานฝ่ายผลิต (คีย์ข้อมูล) 1 อัตรา บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด
 9. พนักงานฝ่ายผลิต (ยิงเรเซอร์) 1 อัตรา บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด
 10. พนักงานต้อนรับ(กะดึก) 3 อัตรา โรงแรมลำพูนวิล
 11. ช่าง(ทั่วไป,ไฟฟ้า) 2 อัตรา โรงแรมลำพูนวิล
 12. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา Hoya Optics (Thailand) Co.,Ltd
 13. ฝ่ายผลิต จำนวนมาก บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 14. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 15. เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 2 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 16. เจ้าหน้าที่ควบคุณการคัดเมล็ดพันธ์ 1 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์)
 17. พนักงานตรวจสอบคุณภาพและทดสอบคุณภาพ 6 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์)
 18. Lab Leader 2 อัตรา บริษัทไพโอเนีย ไฮ--เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด
 19. แม่บ้านในสำนักงาน 1 อัตรา บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
 20. พนักงาน ดูแลสวน/ ดูแลความสะอาดทั่วไป 1 อัตรา บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่
 21. พนักงาน Model Master Wax 1 อัตรา บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
 22. พนักงาน QC หลายอัตรา บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
 23. พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
 24. พนักงานบัญชี 1 อัตรา สำนักงานศศิธรการบัญชี
 25. วิศวกรการผลิต (Production Engineer) 3 อัตรา บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
 26. Injection Technician 1 อัตรา บริษัท อโบทรอน (ไทยแลนด์)
 27. แม่ครัว 1 อัตรา บ.ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 28. ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาล 6 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 29. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 30. พนักงานขับรถ 2 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 31. พนักงานเวรเปล 1 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 32. พนักงานแม่บ้าน 2 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 33. พนักงานจ่ายอาหาร 2 อัตรา โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
 34. พนักงานผลิตหญิง ด่วนมาก รับจำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 35. พนักงานควบคุมสินค้าชาย / Store worker รับจำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย)
 36. พนักงานผลิตชาย ด่วยมาก รับจำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 37. เจ้าหน้าที่แผนก Q.C 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 38. ช่างตัด-พับโลหะแผ่น 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 39. พนักงานขับรถ รับ-ส่งของ 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 40. ช่างเชื่อมเหล็ก-เชื่อมสแตนเลส 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 41. ช่าง CNC LATHE ( HASS, GOOD WAY ) 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 42. ช่างมิลลิ่ง 2 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 43. พนักงานประจำเครื่อง CNC LATHE 4 อัตรา บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 44. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 45. พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด
 46. Sales & Service Engineer 2 อัตรา บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด
 47. พนักงานขายประจำสาขาบิ๊กซีลำพูน 1 อัตรา บ.ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
 48. เจ้าหน้าที่บุคคล (HR Officer) 1 อัตรา บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
 49. พนักงานล้างอัดฉีด 6 อัตรา บริษัท น้ำมันป่าซาง กรุ๊ป จำกัด
 50. ช่างยนต์ 3 อัตรา บริษัท น้ำมันป่าซาง กรุ๊ป จำกัด
Display Pagerank