View full version: หางาน-ลูกจ้าง
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome ในการใช้งานเว็บลำพูนคลับ | ลำพูนคลับไม่สนับสนุนการซื้อขายสิ่งผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

 1. Production Staff 5 อัตรา บริษัท ไทย ซินเทอร์ด เมช จำกัด
 2. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 3. พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ปทท.) จำกัด
 4. Financial Officer 1 อัตรา บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด์) จำกัด
 5. Recruiting & Training officer 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
 6. Mechanical Design Technician / Engineer 1 อัตรา บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์
 7. พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 8. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต2อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 10. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 2อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 11. ช่างเทคนิค 15 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 12. Quality Control (QC) 2 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 13. Engineer 2 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 อัตรา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
 15. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 16. เจ้าหน้าที่ พรบ. 1 อัตรา โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 17. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 18. เจ้าหน้าที่เวรเปล 1 อัตรา โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 19. ช่างมิลลิ่ง 1 อัตรา เสรี เอ็นจิเนียริ่ง
 20. ช่างกลึง 1 อัตรา เสรี เอ็นจิเนียริ่ง
 21. แม่บ้าน 2 อัตรา โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 22. พนักงานขับรถ 1 อัตรา โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 23. พนักงานบัญชี 2 อัตรา โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 24. เลขานุการ 2 อัตรา โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 25. เจ้าหน้าที่ RD@RA 2 อัตรา โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 26. โฟร์แมน 2 อัตรา บริษัท ปาณัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 27. ธุรการ 2 อัตรา บริษัท ปาณัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 28. พนักงานคลังสินค้า ชาย จำนวนจำกัด บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 29. พนักงานฝ่ายผลิต (แผนกไดคัท) 2 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 30. พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด
 31. พนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวนมาก (เครื่องพิมพ์,ลูกฟูก,) หลายอัตรา
 32. Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-จป.วิชาชีพ) 1 อัตรา
 33. Production Suppport (Planning) 2 อัตรา
 34. Manager - Cost Accounting 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 35. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 36. เจ้าหน้าที่วัด ปละประเมินผลการดำเนินงาน 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 37. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 38. เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพ 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 39. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาแม่พิมพ์ 1 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 40. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 3 อัตรา บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
 41. พนักงานลงของ 10 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์
 42. ธุรการ 2 อัตรา บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
 43. โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์
 44. พนักงานจัดซื้อ 5 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์
 45. พนักงานบัญชี 7 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์
 46. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
 47. พนักงานขาย 10 อัตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์
 48. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา บ.ศิวะเอ็นจิเนียโมลด์ 1 จำกัด
 49. Import - Export 1 อัตรา บริษัท ยูโทเปีย ไดมอนด์ จำกัด
 50. Sr.Purchasing Officer 1 อัตรา บริษัท เชอรี่เทค เอเชีย จำกัด
Display Pagerank